voor de harddenkende Rotterdammer
Logo-Woonstad-Nieuw

Woonstad Rotterdam

Woonstad Rotterdam behoort met ruim 57.000 woningen en 3.000 eenheden overig vastgoed in beheer tot de belangrijkste huisvesters in de stad. Wij zijn een echte stadscorporatie die uitsluitend actief is in Rotterdam. Door onze omvang kunnen we daadwerkelijk het verschil maken in de ontwikkeling van Rotterdam als mensvriendelijke en milieuvriendelijke woonstad, met een duurzame economie. En dat doen we ook. We zijn trots op deze strategie en de ambities die we hierin uitspreken.

Rochussenstraat 21
3015 EA Rotterdam