Voor de harddenkende Rotterdammer

AIR is het architectuurinstituut van Rotterdam en daagt uit tot het publieke en professionele gesprek over de ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling van Rotterdam. Dat doet AIR door actuele kwesties en verder weg liggende opgaven publiek te bespreken, in verband te brengen en te verkennen. AIR werkt aan een vitaal architectuurklimaat en nieuwe perspectieven op de groei van de stad door het organiseren van onder meer debat- en lezingenreeksen, workshops, expertmeetings, ontwerpcompetities, conferenties en uiteenlopende publieksactiviteiten.

AIR organiseert de Rotterdam Architectuurprijs en is onder meer initiatiefnemer van het Stadmakerscongres, de Rotterdam Architectuur Maand, Europan15 Rotterdam en diverse netwerken zoals de Van der Leeuwkring, het Platform Ruimtelijk Ontwerp, verschillende stadlabs en FreshAIR.

Profiel

De leden van de raad van toezicht van AIR voelen zich betrokken bij de cultuur, architectuur en de ontwikkeling van Rotterdam. Zij stellen hun tijd beschikbaar en openen nieuwe netwerken voor AIR. De raad van toezicht adviseert het bestuur in de juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Daarbij bewaakt de raad de maatschappelijke doelstellingen, identiteit en continuïteit van de stichting. De raad houdt op actieve, kritische en
stimulerende wijze toezicht op de financiën, de bedrijfsvoering, het inhoudelijk en operationeel beleid en het functioneren van het bestuur.

Gezien de huidige samenstelling zoekt de raad:

 • Een nieuw lid met inzicht in het Rotterdamse cultuurveld, expertise op het gebied van governance in de culturele sector en ervaring met het besturen van een (kleinere) culturele instelling.
 • Daarnaast zoekt de raad een lid met een marketingprofiel en kennis van fondsenwerving en de positionering van een organisatie.
 • De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. De raad vergadert in de regel vier keer per jaar, hier staat geen financiële vergoeding tegenover. De leden krijgen voor de uitoefening van hun functie hun onkosten vergoed.

  Als Rotterdamse instelling wil AIR onderdeel zijn van de ontwikkeling van de stad en daar een afspiegeling van zijn. Daarom streven we naar een diverse samenstelling van de raad van toezicht. AIR volgt de Governance Code Cultuur 2019 en omarmt de Code Culturele Diversiteit.

  Procedure

  AIR heeft de begeleiding van de werving en selectie uitbesteed aan altijdhr. Sollicitaties voorzien van curriculum vitae per mail sturen aan Marike Bokslag: marike@altijdhr.nl, uiterlijk voor 26 oktober 2019. Uiterlijk 2 weken na de sluitingstermijn laten we je weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken worden gevoerd in de periode van 4 t/m 15 november 2019. De functie gaat in per 3
  december 2019. Meer informatie over AIR, de huidige samenstelling en het profiel van de van de raad van toezicht, vind je op de website van AIR.

  2d38c04bd249ad4f0720a4736b231294

  Hilde Westerink

  uitgever

  Hilde Westerink (1979) kan van alles een beetje, maar veel balletjes in de lucht houden is haar specialiteit. Hilde is uitgever van Vers Beton en daarnaast werkt ze als freelance communicatiemanager voor het Rotterdamse bureau Arttenders.
  hilde@versbeton.nl

  Profiel-pagina