Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer

Wat is de CWT?

 • Een leer-werkplek waar bewoners de kans krijgen werkervaring op te doen, inkomsten te verwerven en meer zelf redzaam te worden.
 • Een sociale onderneming plek waar de (creatieve) ondernemersgeest ontwikkeld wordt van iedereen die meewerkt aan het opbouwen en runnen van onze onderneming.
 • Een plek met een breed aanbod van activiteiten waarmee diverse groepen mensen bereikt worden en impact gemaakt.

Wij zetten ons in voor een inclusieve samenleving waar men elkaar respecteert, diversiteit een meerwaarde vormt en waar een vrije, creatieve geesteshouding belangrijk wordt geacht als basis voor een gezond en gelukkig mens. Door erfgoed en cultuur bij bewoners onder de aandacht te brengen leggen wij de basis voor betrokkenheid en gemeenschappelijke zorg voor de buurt en elkaar. Voor de CWT is het produceren en presenteren van kunst en cultuur niet het hoofddoel, maar de manier waarop wij activiteiten ontwikkelen die mensen hun leven verrijkt en hun eigen positie versterkt.

De organisatie

Binnen de organisatie werken ZZP‘ers met een sociaal-culturele achtergrond naast vrijwilligers uit de wijk, waarvan velen laag of niet opgeleid zijn. De ontwikkeling en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid is door het bestuur gedelegeerd aan de directeur. CWT ontvangt momenteel inkomsten uit onder meer verhuur, dienstverlening, subsidies voor laagdrempelige sociaal-culturele activiteiten en projecten en incidentele impuls-gelden van fondsen (zoals DOEN).
In de komende jaren staat de CWT voor de komende uitdagingen:
* De CWT wil zich ontwikkelen tot een financieel stabiele organisatie met een gezonde financieringsmix.
* De CWT beschikt over een 5 werkplaatsen, deze willen wij verder professionaliseren en inzetten op de kwaliteit en marketing van de producten hieruit afkomstig

* Het artistieke programma verder uitbouwen, op basis van co-creatie met de wijk.

De CWT is op korte termijn op zoek naar nieuwe bestuursleden om ons met bovenstaande missie en uitdagingen te ondersteunen.

Het bestuur

Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid, en heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan de directeur.

Het bestuur bestaat uit 5 – 6 leden, die worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van 1 termijn. Bij de samenstelling van het bestuur streven wij naar een afspiegeling van de samenleving, met name die van Rotterdam – Charlois.

Er zijn vacatures voor: Voorzitter
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Een bestuurslid van CWT :

 • vindt het inspirerend om op beleids- en visieniveau betrokken te zijn en langs die weg betrokken te zijn bij de professionalisering van CWT
 • kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen
 • is bereid voldoende tijd vrij te maken; ca. 6 vergaderingen per jaar, plus voorkomende werkzaamheden en advies vanuit eigen expertise (ca 10 uur per maand)
 • is bereid het eigen netwerk aan te boren voor CWT
 • bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, kan gevoelde ontwikkelingen binnen de maatschappij en hun eigen expertise vertalen en koppelen aan de beleidsuitgangspunten van de stichting.
 • heeft kennis over de Code Cultural Governance, Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit, óf bereid zich daar in te verdiepen.
 • is een kritische en constructieve sparringpartner voor de directeur in discussies van inhoudelijke, ideologische en bestuurlijke aard
 • voelt zich verbonden met Rotterdam-Zuid, in het bijzonder de Tarwewijk, en is gemotiveerd bij te dragen aan het welzijn van de buurt en deelt de visie dat kunst en cultuur hier een belangrijke sleutel voor is.
 • heeft enige werk- dan wel levenservaring binnen grootstedelijke wijken met de stempel probleemwijk

Competenties

Op het ogenblik is CWT specifiek gebaat bij het aanvullen van de reeds aanwezige kennis in het bestuur met individuen met een of meer van de volgende competenties:

 • Cultuurpolitiek
 • Verfrissende artistieke visie die aansluit bij de Tarwewijk
 • Wijkontwikkeling
 • Armoedebestrijding
 • Zakelijke ontwikkeling van sociale ondernemingen

Aanvullende eigenschappen voor:

De Voorzitter:
Als voorzitter zoeken we een begenadigd gespreksleider met een stevig politiek netwerk in Rotterdam, op het gebied van cultuur en/of maatschappij. De voorzitter treedt met regelmaat op als vertegenwoordiger van de organisatie in bestuurlijke en zakelijke afspraken en heeft een zeker onderhandelingsvermogen. De voorzitter bereidt de bestuursvergadering van CWT inhoudelijk voor met de directeur en weet deze in goede banen te leiden en een pro-actieve besluitvorming te borgen. De voorzitter voert het jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeur.

De Penningmeester

Als penningmeester ben je de tweede paar ogen van de directeur met betrekking tot het financieel beheer. Je bent in staat onregelmatigheden snel te zien, kun trouble-shooten en weet wat het is samen te werken met accountants en boekhouders. De penningmeester stelt samen met de directeur de jaar- en meerjarenbegroting op en controleert de jaarrekening van de boekhouder. De penningmeester kan het bestuur en belanghebbende  over de financiële stand van zaken informeren.

Solliciteren

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. We streven ernaar per 1 december 2021 ten minste twee nieuwe leden aan het bestuur toe te voegen.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief met CV tot uiterlijk zondag 15 november per e-mail zenden aan Karin Trenkel onder vermelding van Sollicitatie Bestuur, via [email protected]
Wij horen het graag als je je kandideert voor de functie van Voorzitter of Penningmeester.
Gesprekken vinden plaats op 18 & 19 november.

Ook kunt haar benaderen met verdere vragen over de vacature.
Karin Trenkel is sinds 2013 onze bevlogen directeur, als kunstenaar en organisator zet zij zich sinds 2007 in voor sociaal-culturele programma’s voor Rotterdam- Zuid.