Voor de harddenkende Rotterdammer

Al meer dan 3500 duo’s zijn opgestart in België en Frankrijk (Brussel, Antwerpen, Luik, Gent, Parijs, Mechelen en Aalst). Het team bestaat uit >50 voltijdse medewerkers, >50 vrijwilligers en >1300 actieve mentoren. Gesterkt door deze resultaten wil zij nu haar activiteiten in Rotterdam opstarten (lees hier meer over DUO for a JOB).  

Profielbeschrijving

In nauwe samenwerking met de algemeen directeur/oprichter en met steun van support diensten (communicatie, finance, IT, logistiek en digital tools) zal de vestigingsmanager het project er opstarten en eerste activiteiten beheren. De voornaamste verantwoordelijkheden zijn:

1. Oprichting vestiging DUO for a JOB in Rotterdam

 • Implementatie van de strategie voor de opstart van DUO for a JOB in Rotterdam
 • Duurzame partnerschappen ontwikkelen met relevante stakeholders: beleidsmakers,
 • filantropen, verenigingen, ondernemingen, …
 • Werkplek vinden voor het project en ze operationeel krijgen.

2. Fondsenwerving

 • Strategie uitwerken en -voeren.
 • Fondsenwervende acties uitvoeren die duurzame groei van de vestiging mogelijk maakt.

3. Werving mentoren en mentees

 • Interesse van kandidaten stimuleren via relevante communicatiekanalen.
 • Informatiesessies (intern en extern) organiseren voor beide publieken.

4. Duo’s opstarten en opvolgen

 • Duo’s samenstellen, opstarten en bijstaan gedurende de hele periode.

5. Vorming voor mentoren

 • Lokaal, partners en inhoud van 4-daagse vorming voor mentoren regelen.
 • Praktische organisatie en animatie van sommige workshops

6. Vertegenwoordiging

 • Tussenkomsten/deelname aan evenementen en pers om visibiliteit te vergroten.
 • Netwerken.

7. Personeelsbeleid

 • Aanwerving en loopbaanbeheer (evaluaties, opleidingen,… ) van medewerkers.

8. Financieel beheer

 • Budgetten activiteiten bepalen en consolideren alsook de boekhouding van de vestiging verzorgen.

Gezien de snelle groei van het project en de managementstructuur is flexibiliteit gevraagd.

Verantwoordelijkheden zullen evolueren met de ontwikkeling van de Rotterdamse vestiging.

Gezocht profiel

 • Uitdragen van de sociale missie van DUO, grote motivatie en interesse om zich te verdiepen in de thema’s rond socioprofessionele integratie van jonge migranten.
 • 5 jaar beroepservaring bij voorkeur met posities op managementniveau in de non-profit sector (in Europa of elders).
 • Uitstekende ondernemersvaardigheden (resultaatgericht beheer, autonomie, flexibiliteit, nauwgezetheid).
 • Kennis van Rotterdam en haar sociale kaart.
 • Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels (kennis van Frans is een pluspunt).

Wat DUO for a JOB u aanbiedt

 •  Een innovatief project dat concrete oplossingen biedt op diverse sociale problemen.
 • Een veelzijdige functie waarvan de inhoud voortdurend zal evolueren met de omvang van de organisatie.
 • Een job op vele plekken en in contact met talrijke actoren: jongeren met een migratieachtergrond, kandidaat-mentoren, beleidsmakers, filantropen, stichtingen, verenigingen, ondernemingen,…

Voorwaarden

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Salaris volgens CAO Sociaal Werk
 • Werkplaats Rotterdam, met af en toe verplaatsingen naar Brussel
 • Startdatum: September 2021

Interesse? Alvast bedankt om uw CV en motivatiebrief door te sturen naar [email protected] met titel: Kandidatuur Vestigingsmanager Rotterdam.