Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer

Havenlector

Hogeschool Rotterdam heeft de Duurzame Havenstad als speerpunt en besteedt daarbinnen specifiek aandacht aan thema’s als duurzaamheid, energietransitie en digitalisering. Voor de opleidingen gericht op de logistiek en de haven wordt er samengewerkt in het Rotterdam Mainport Institute met het Scheepvaart en Transport College. Naast de Bachelor-opleidingen wordt daar vanaf september 2021 ook de master ‘Shipping & Transport’ aangeboden. Met de ambitie ‘haven duurzamer maken’ willen we het huidige lectoraat ‘Haven en Stadlogistiek’ uitbreiden en kijken wat de rol van de haven kan zijn in de verduurzaming/vergroening van de aanvoer (zeevaart), doorvoer (op- en overslag) en de verbindingen met het achterland over verschillende modaliteiten.

Wat ga je doen?

Voor ons onderwijs en onderzoek in de sector Transport en Logistiek zijn wij op zoek naar een echte Rotterdamse Havenlector die de haven-logistieke sector van binnen en buiten kent en een drive heeft om samen met onderzoekers en studenten toegepast onderzoek op te zetten en uit te voeren, met de ambitie om de haven en de verbindingen met het achterland duurzamer te maken.  Jij weet aan te sluiten op het bestaande onderwijs en onderzoek dat we in het kader van ‘Sharing Logistics’ en de ‘’Greening Corridors’ uitvoeren en je hebt daarbij specifiek aandacht voor de aspecten van opslag en overslag en/of het vergroenen van scheepvaart en de rederijen. De nadruk ligt hierbij op de integratie tussen de verschillende processen/modaliteiten en minder op de ‘harde’ technologie.  Je kan enerzijds bij het onderwijs met enthousiasme de haven dichterbij brengen met uitdagende vragen en voorbeelden en anderzijds ben je ambassadeur voor het onderwijs en brengt je de innovatieve kennis en resultaten van het toegepaste onderzoek in de Haven.  De nieuwe lector neemt onze studenten, docenten onderzoekers en externe partners zoals het MKB  mee in het opzetten, uitvoeren, valideren, opschalen, adapteren en implementeren van onze toegepaste onderzoeken en opgedane kennis.  Het gaat daarbij zowel om innovaties en modellen die zijn ontwikkeld door studenten van Hogeschool Rotterdam in samenwerking met de praktijk en eindgebruikers, als om het ontwikkelen van kennis over implementatie van deze innovaties en modellen. Vanzelfsprekend moeten de technische innovaties, modellen en implementatie kloppen en de businesscase moet interessant zijn. Als lector heb je hierover je eigen ideeën en ervaringen, hoe deze stappen het beste vorm kunnen worden geven. Tevens heb je of ben je in staat om relevante verbindingen aan te gaan.

De rol van een lector laat zich daarnaast beschrijven in de volgende taken:

 • Het bevorderen van deskundigheid en expertise van de stakeholders in de haven
 • De lector is een autoriteit en ambassadeur op zijn vakgebied en weet dat ook over het voetlicht te brengen. Tegelijk is de lector ook een verbinder naar andere vakgebieden en in staat leiding te geven aan transdisciplinair onderwijs en onderzoe
 • Het initiëren en acquireren van praktijkgericht onderzoek in samenwerking met relevante consortia
 • Betrokken zijn bij onderwijsontwikkeling, praktijkopdrachten en afstudeerprojecten gerelateerd aan de doelstelling van de lectoraatsopdracht
 • Het professionaliseren van docenten en studenten
 • Het inbedden van in onderzoek ontwikkelde kennis in programma’s van de opleidingen
 • Het opbouwen en onderhouden van netwerken in de Rotterdamse haven en kennispartners die daaraan verbonden zijn.

Idealiter kun je de werkzaamheden bij ons als lector combineren met werkzaamheden bij je huidige werkgever of als zelfstandig ondernemer. De inzichten die opgedaan worden binnen het lectoraat zijn zo makkelijker te delen met als doel dat er een win-win situatie ontstaat voor meerdere partijen.

Wat bieden we jou?

 Een contract voor 2,5 dagen in de week met een bepaalde tijd (6 jaar) waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden.
 Afhankelijk van ervaring tussen de € 5.797,43 en maximaal € 7.485,19 bruto per maand.
 Een zelfstandige en dynamische functie, waarbij je een belangrijke rol kunt spelen bij het verbeteren van de duurzaamheid van de Rotterdamse haven.
 Een werkplek waar je samen met studenten, docenten, onderzoekers en bedrijfsleven maatschappelijke relevante innovaties creëert en toepast. 

Het team en de werkplek

Maak kennis met je toekomstige collega’s

De opleidingen waar je de meeste aansluitingen mee hebt vindt je op onze locatie bij het Scheepsvaart en Transport College (STC) aan de Lloydstraat in Rotterdam. Hier is ook een aantal specifieke labs en werkplaatsen gevestigd. Veel van de (multidisciplinaire) werkplaatsen, labs en testfaciliteiten zul je echter treffen op onze satellietlocatie RDM Campus. De RDM Campus ligt midden in haven van Rotterdam. Een plek die innovatie en techniek ademt en waar al meer dan 10 jaar met praktijkgericht onderzoek en innovatie wordt gewerkt aan een slimme en duurzame haven en stad. Dit is dan ook de plek waar veel samenwerking plaatsvindt met (Rotterdamse) partners en de verschillende instituten van de hogeschool op het snijvlak van techniek en economie.

Beide locaties zijn nauw verbonden zijn met de  haven van Rotterdam.

In jouw rol ga je nauw samenwerken met dr. Ron van de Duin, lector ‘Haven- en Stadslogistiek’. Het huidige lectoraat richt zich op de wijze waarop, met de inzet van nieuwe technologie en systemen, de mobiliteit en bereikbaarheid in de Rotterdamse haven kunnen worden verbeterd. Terwijl de havenstad zich tegelijkertijd blijft ontwikkelen.

Meer informatie over de activiteiten van je collega lectoren kun je vinden op: www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/kenniscentra

Ben jij wie we zoeken?

 • Gepromoveerd.
 • Een relevante opleidingsachtergrond die aansluit bij het lectoraat.
 • Uitgebreid netwerk in de Rotterdamse haven.
 • Ervaring met grote innovatie- en praktijkgerichte onderzoeksprojecten op het terrein van de geschetste onderzoeksopdracht.
 • Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Aantoonbare ervaring met acquisitie.
 • Concrete ideeën hoe onderwijs, onderzoek en praktijk te verbinden binnen het onderwerp van het lectoraat.

Kortom, een verbindende en zelfsturende onderzoeker die vanuit zijn huidige werk of bedrijf parttime zou willen bijdrage aan ons onderwijs. Het is wenselijk dat je ernaast nog werkt bij een relevante werkgever of binnen een eigen onderneming die opereert in een voor het lectoraat relevant werkgebied.

Hogeschool Rotterdam als werkgever

Als jij durft te kiezen voor een baan in het hoger onderwijs hebben wij de ideale werkplek voor je. Wij zijn de tweede hogeschool van Nederland en blijven de komende jaren flink verder groeien. Niet alleen in omvang. We willen meetbaar de beste hogeschool van de Randstad zijn. Daarvoor hebben we mensen nodig zoals jij.

Bij Hogeschool Rotterdam is iedereen welkom. We zien talent als basis, en diversiteit als kracht. Een inclusieve werkomgeving is voor ons een voorwaarde om een goede leeromgeving voor onze studenten te creëren. Diverse teams presteren beter. Wij vinden herkenbare diversiteit in de samenstelling van onze teams belangrijk. We houden hier dan ook rekening mee tijdens de selectieprocedure.