Voor de harddenkende Rotterdammer

De Raad voor Cultuur adviseert de regering en het parlement over het te voeren kunst-, cultuur- en mediabeleid. De raad bestaat vanaf 1 mei 2016 uit acht leden inclusief de voorzitter. Overeenkomstig artikel 11, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges maakt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hierbij bekend dat met ingang van 15 november 2020 de functie van voorzitter van de Raad voor Cultuur vacant komt. Wij zoeken een Voorzitter Raad voor Cultuur voor 16 tot 24 uur per week.

Leden van de Raad voor Cultuur beschikken over

  • Brede kennis van/affiniteit met het terrein van cultuur en/of media vanuit een brede maatschappelijke oriëntatie.
  • Brede visie op het cultuur- en/of mediabeleid en het vermogen deze uit te dragen.
  • Kennis van de bestuurlijke organisatie van het cultuur- en mediaveld.
  • Een onafhankelijke, oorspronkelijke en gezaghebbende inbreng op het werkterrein van de raad met oog voor de uitvoerbaarheid van adviezen.
  • Algemene adviesvaardigheden (analytisch vermogen, kennis van zaken, visie, reflectieve houding, kritisch vermogen, creativiteit, innovatief vermogen, beleidsgevoeligheid, onafhankelijkheid, gericht op samenwerking).

Aanvullende eisen voor de functie

  • Samenbindende en gezaghebbende persoonlijkheid.
  • Staat midden in het maatschappelijk leven en heeft in woord en geschrift blijk gegeven van betrokkenheid bij cultuur en/of media.
  • Vermogen om het gezicht van de raad naar buiten te zijn.
  • Enthousiasmeert, stimuleert, initieert, inspireert en geeft richting aan de Raad voor Cultuur.
  • Relevante bestuurlijke ervaring in een maatschappelijk krachtenveld.

Gezien de samenstelling van de raad na het vertrek van de huidige voorzitter en een lid van de raad wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit verschillende regio’s, bevolkingsgroepen, leeftijdsgroepen en seksen. De minister van OCW roept geschikte kandidaten op zich te melden. Ook is er gelegenheid om geschikte kandidaten voor te dragen. Het selectieproces wordt uitgevoerd door een onafhankelijke benoemingen-adviescommissie die de minister adviseert over de vervulling van de vacature. Benoeming geschiedt door de Kroon op voordracht van de minister voor een periode van vier jaar. Het tijdbeslag voor deze functie is gemiddeld genomen twee tot drie dagen per week. De vaste vergoeding is gebaseerd op schaal 18 van het CAO Rijk.

In verband met de onafhankelijkheid van de Raad voor Cultuur, is deze functie niet verenigbaar met hoofd- en nevenfuncties bij instellingen die subsidie ontvangen vanuit de BIS en zal de benoemingen-adviescommissie andere hoofd- en nevenfuncties toetsen op mogelijke ongewenste (schijn van) belangenverstrengeling.

Meer informatie

Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:
Jakob van der Waarden, directeur Raad voor Cultuur
Telefoon: 070-310 66 86
E-mail: jakob.vanderwaarden@cultuur.nl

Voor vragen over de werkzaamheden binnen deze functie in relatie tot het Ministerie van OCW kunt u zich wenden tot:Barbera Wolfensberger, Directeur- Generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW. Telefoon: 070-412 42 74 of 070-412 21 46.

Interesse?

Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw cv, voorzien van een korte toelichting, uiterlijk zondag 23 augustus 2020 te zenden aan: Jacko Engee, secretaris van de benoemingen-adviescommissie. E-mail: y.l.engee@minocw.nl

De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 21 september 2020.