Voor de harddenkende Rotterdammer

Ellae is een Rotterdamse organisatie met geestverwanten en partners in verschillende delen van Nederland en daarbuiten. Ellae is interdisciplinair in haar signatuur en ziet kansen en mogelijkheden, vaak voordat de rest het ziet. En Ellae gaat groeien! Wij hebben volop onderzoeken, campagnes, programma’s en effectieve projecten op de planning staan. Dat doen wij samen met het talent van nu en met dank aan onze partners.

Voor het bestuur van Ellae zijn wij op zoek naar een Voorzitter (onbezoldigde functie)

Wat wij verwachten van onze bestuursleden

 • Zij kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur en hebben hierbij geen tegenstrijdige belangen;
 • Bestuursleden hebben een brede maatschappelijke belangstelling en aantoonbaar affiniteit met de missie, visie en ambitie van de stichting;
 • Ze beschikken over een breed netwerk en zijn bereid dit netwerk in te zetten voor Ellae;
 • Bestuursleden hebben tijd om de directeur/bestuurder met raad en daad terzijde te staan over de operationele gang van zaken van de stichting;
 • Bestuursleden hebben een actieve houding en zijn opbouwend kritisch;
 • Zij zijn samenwerkingsgericht en collegiaal;
 • Bestuursleden zijn zichtbaar, stevig en overtuigend;
 • Zij zijn open, betrokken en communicatief vaardig;
 • Bestuursleden zijn laagdrempelig en benaderbaar.
 • Wat jij moet kunnen

  Van de voorzitter verwachten wij de volgende kennis, kwaliteiten en vaardigheden:

 • Affiniteit met de missie van Stichting Ellae;
 • Affiniteit met diversiteit en inclusiviteit in de breedste zin des woords (gender, seksuele voorkeur, leeftijd, afkomst, vaardigheden/disciplines);
 • Affiniteit met kunst en cultuur;
 • Ervaring met het besturen van of toezicht houden op een (culturele) instelling;
 • Beschikt over de competenties om een netwerk te onderhouden;
 • Weet enthousiasme voor de ambities van Stichting Ellae met realiteitszin te combineren;
 • Waar nodig beschikbaar om de directeur/bestuurder ook buiten bestuursvergaderingen met raad en daad terzijde te staan;
 • Effectief voorbereiden en voorzitten van vergaderingen in samenspraak met de secretaris;
 • Beschikt over verbindende capaciteiten, onderhandelingsvaardigheden en kan delegeren.
 • Beschikbaarheid

 • Het bestuur vergadert eens per kwartaal.
 • Op andere tijdstippen kan je aanwezigheid en inzet wenselijk zijn. Flexibiliteit is daarom vereist.
 • Je bent zichtbaar en bereikbaar voor externe en interne relaties.
 • Wat Ellae jou kan bieden

 • Als bestuurslid draag je bij aan een stichting die tot doel heeft de positie van vrouwen in de culturele sector te verbeteren;
 • Je werkt samen met een collegiaal bestuur dat beschikt over veel ervaring en een breed netwerk;
 • Ellae is slim uitgedacht maar staat nog in de kinderschoenen, daardoor is er veel ruimte voor jouw input en ideeën;
 • Je komt terecht in een leuk, collegiaal en ambitieus bestuur;
 • Je levert een waardevolle maatschappelijk bijdrage voor de positie van vrouwen en minderheden in de culturele sector;
 • Ellae is een open en ambitieuze organisatie met een uitstekende reputatie binnen de culturele sector;
 • Bij Ellae kun je veel leren en veel nieuwe ervaringen opdoen;
 • Veel ruimte voor je eigen ideeën en creativiteit.
 • Expertgebieden

  In het bestuur van Ellae Foundation worden de volgende expertises geborgd:
  Politiek/bestuurlijke kennis en ervaring;
  Juridische kennis;
  Kennis van feminisme/emancipatie/welzijn/onderwijs;
  Brede kennis van de kunst/cultuur en mediasector;
  Ondernemerschap en bedrijfsleven;
  Financiële kennis en ervaring.

  Procedure

  Wij ontvangen graag je CV en korte motivatie. Er zal een gesprek zijn met een vertegenwoordiging van het bestuur en de oprichter van Ellae. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met [email protected].

  Reageren kan tot uiterlijk 31 mei 2021. Meer weten over Ellae? Ga naar onze website: www.ellae.nl