Voor de harddenkende Rotterdammer

Stichting Powerboat

Powerboat is opgericht door theatermaker en actrice Fokka Deelen en ontwerper Bas Kortmann. Fokka studeerde in 1997 af aan de Academie voor Drama in Eindhoven. Als theatermaakster wilde ze mensen aan het denken zetten en in beweging krijgen. Maar hoe kan dat ooit lukken als je je publiek in een donkere zaal zet en jijzelf je verhaal verkondigd vanaf een hoog podium, het duister in. Hoe kun je dan mensen op andere gedachten brengen? Fokka geloofde hier niet in en zocht naar de dialoog, interactie, participatie. In 1998 ontmoette ze Bas, op dat moment studeerde hij af aan de Design Academy. Ook hij was bezig met interactie, niet in theater maar door middel van design. Hoe kunnen ruimtes en objecten ingezet worden om elkaar beter te leren kennen? Ze besloten samen te werken en richtten in 2001 theatergroep Powerboat op. Inmiddels is Powerboat uitgegroeid van theatergroep, initiatiefnemer en artistiek producent tot expert en adviseur op het gebied van interactieve processen en community building. Alle activiteiten en expertises komen voort uit dezelfde bron: prikkelende en inspirerende interactie.

Wij zijn per direct op zoek naar een Penningmeester.

Het bestuur van stichting Powerboat bestaat uit drie personen, voorzitter/ penningmeester/ secretaris, en vergadert gemiddeld drie keer per jaar.

Fokka Deelen en Bas Kortmann runnen de stichting op dagelijkse basis. De rol van het bestuur is:

  • het houden van toezicht op de realisering van het doel van de stichting, op de algemene financiële situatie en risicobeheersing, alsmede op het intern en extern functioneren van de stichting;
  • het fungeren als klankbord van de stichting en het adviseren van de stichting. Van het bestuur wordt verwacht dat zij meedenkt en fungeert als ondersteuning en dat zij oog heeft voor de zelfstandige positie en bestuurlijke verantwoordelijkheid van Bas en Fokka;
  • het vervullen van haar overige statutair toebedeelde taken. Hiertoe behoren onder meer het goedkeuren van een aantal besluiten zoals het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en jaarverslag,

Gezien het profiel en de huidige samenstelling van het bestuur zijn wij op zoek naar een kandidaat die beschikt over:

  • ervaring en kennis van financieel management en de financiële stromen in de culturele en/ of sociale sector
  • affiniteit met kunst en cultuur in het algemeen
  • voldoende tijd om naast de vergaderingen te adviseren waar het gaat om verbreding van de financieringsmix en cultureel ondernemerschap
  • een relevant netwerk en bereid dit ook in te zetten

Het heeft onze voorkeur dat de kandidaat woonachtig is in Rotterdam, of goed op de hoogte is van het reilen en zeilen in Rotterdam..

Procedure en inlichtingen

U kunt uw sollicitatie onder vermelding van vacature penningmeester per email sturen aan info@powerboat-rotterdam.nl 

t.a.v. Dennis Lohuis, voorzitter bestuur. Sluitingsdatum: 10 augustus.

Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kunt u contact opnemen met Fokka Deelen tel: 06- 24180616.

www.powerboat-rotterdam.nl