Voor de harddenkende Rotterdammer

Steeds meer mensen zijn langdurig arm. Eén op de vier kinderen groeit op in armoede. Volgens de Rotterdamse Rekenkamer hebben 27.000 mensen problematische schulden. Het aantal daklozen neemt al jaren toe, vooral onder jongeren. In Rotterdam is het voor veel mensen ijskoud.

Warm Rotterdam

De basis voor het programma Warm Rotterdam is de kennis en kunde van ervaringsdeskundigen en partners uit Rotterdam. We gaan niet doen wat anderen al doen, tenzij we denken dat de stad het beter kan. We doen enkel dat wat mensen in armoede en met schulden aangeven nodig te hebben. We gaan voor onorthodoxe en pragmatische oplossingen. We benutten en creëren olifantenpaadjes die snel duurzame uitkomsten bieden. Dit doen we met de inwoners van de stad, (vrijwilligers)organisaties en bedrijven die hun nek willen uitsteken voor hun stadgenoten. Ofwel vanuit het hart, ofwel vanuit welbegrepen eigenbelang.

Warm Rotterdam vergroot bewustwording over armoede en schulden in de stad; laat de stem van ervaringsdeskundigen horen en ontwikkelt mét hen en partners werkzame aanpakken. Warm Rotterdam wordt overwegend uit fondsgeld en donaties gefinancierd. De begroting is jaarlijks rond 400k. Zie voor het Programmaplan van Warm Rotterdam en deelprojecten zie de website www.warmrotterdam.nl
Ter versterking van het programma zijn we op zoek naar een ervaren projectleider fondswerving voor 12-16 uur per week. De projectleider werkt nauw samen met de programmaleider.

We vragen een collega die

 • de fondsaanvragen en –verantwoording voor Warm Rotterdam uitvoert
 • bekend is met en ingangen heeft bij Rotterdamse- en landelijke fondsen
 • ervaren is met warm relatiebeheer met fondsen, die open en toegankelijk communiceert
 • innovatieve methoden voor fondswerving inbrengt bij Warm Rotterdam
 • ervaren is als projectleider (bij voorkeur sociaal domein) in het behalen van resultaten en daarover rapporteren met een vlotte pen
 • over een relevant netwerk gericht op armoede aanpak beschikt
 • pal achter de missie, visie en werkwijze van Warm Rotterdam staat
 • een positieve kritische en een activistische houding heeft
 • zo snel mogelijk kan starten
 • het liefst in Rotterdam (of directe omgeving) woont
 • Wat biedt Warm Rotterdam?

 • 12-16 uur per week inschaling Cao-SW schaal 10 (contract, zzp-constructie)
 • Werken in een klein slagvaardig team, met ervaringsdeskundigen en partners in de stad
 • Een inspirerende en activistische werkcultuur wars van onnodige bureaucratie en systeemoplossingen
 • Reageren

  Stuur je motivatiebrief met cv naar info@warmrotterdam.nl
  Voor vragen:

 • ave@warmrotterdam.nl
 • (programmaleider Warm Rotterdam)
  Solliciteren kan tot en met 9 augustus 2020